Logo
image

W

100% Wildmix

Preis Ganze Kiste:

58,58

Preis 1/2 Kiste:

30,37


image

X

Basismix mit Wild

Preis Ganze Kiste:

41,46

Preis 1/2 Kiste:

21,81


image

K

Basismix fein mit Fisch *ganze Kiste 8 kg (32 x 250 g)*

Preis Ganze Kiste:

28,84

Preis 1/2 Kiste:

15,49


image

J

Fleischmix *ganze Kiste 8 kg (32 x 250 g)*

Preis Ganze Kiste:

31,12

Preis 1/2 Kiste:

16,63


image

Y

Basismix Lachs Pute

Preis Ganze Kiste:

45,41

Preis 1/2 Kiste:

23,78


image

Z

Basismix

Preis Ganze Kiste:

32,00

Preis 1/2 Kiste:

17,00


image

Q

Basismix mit Pansen

Preis Ganze Kiste:

35,00

Preis 1/2 Kiste:

18,50


image

V

Basismix mit Fisch

Preis Ganze Kiste:

37,50

Preis 1/2 Kiste:

19,83


image

M

Basismix Lamm de Luxe

Preis Ganze Kiste:

43,10

Preis 1/2 Kiste:

22,62


image

E

Basismix mit extra Huhn

Preis Ganze Kiste:

37,50

Preis 1/2 Kiste:

19,83


image

G

Pansenmix

Preis Ganze Kiste:

34,45

Preis 1/2 Kiste:

18,30


image

A

Basismix Ente Rind

Preis Ganze Kiste:

44,06

Preis 1/2 Kiste:

23,10


image

S

Basismix Ente Pferd

Preis Ganze Kiste:

49,39

Preis 1/2 Kiste:

25,77


image

B

Basismix Ente Lamm

Preis Ganze Kiste:

49,54

Preis 1/2 Kiste:

25,84


image

C

Basismix Ente Huhn

Preis Ganze Kiste:

39,29

Preis 1/2 Kiste:

20,72


image

F

Basismix feine Mahlung

Preis Ganze Kiste:

37,39

Preis 1/2 Kiste:

19,76


image

D

Gemischte Kiste

Preis Ganze Kiste:

44,83


image

P

Basismix mit Pferd

Preis Ganze Kiste:

43,13

Preis 1/2 Kiste:

22,64